تحقق مناسب این ماموریت در راستای ارتقای سطح رضایت مشتریان و سایر طرفهای ذینفع،با بهره مندی از سیستم های مدیریتی امکان پذیر می باشد. به همین منظور این شرکت،خط مشی کیفیت خود را با توجه به نقش کیفیت در مجموعه فعالیت های شرکت مشخص و آمادگی خود را نسبت به استقرار سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد شرح زیر اعلام می دارد:

مدیریت کارآمد و موثر منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح های شرکت از طریق تنوع بخشی، تامین و تخصیص به موقع و بهینه

مطالعه و اجرای پروژه هاو طرح ها با توجه به استانداردهای مدیریت پروژه و مدیریت کیفیت و با تاکید تحقق بهبود کیفیت

طرح ها و اجرا بر اساس استانداردهای مورد نظر

ارتقاء سطح دانش ،مهارت و توسعه قابلیت های منابع انسانی مورد نیاز شرکت

بهبود مستمر سیستم ها،فرآیندها و ارتقاء بهره وری شرکت

ارتقای سطح رضایتمندی مشتریان از طریق ارتقاء کیفیت

شناسایی و درک صحیح نیازها و انتظارات مشتریان و ارائه خدمات مناسب به آنها

افزایش رضایت کارکنان شرکت

از آنجا که موفقیت این مجموعه بستگی به مشارکت تمامی همکاران دارد لذا از کلیه مدیران و کارکنان انتظار می رود نسبت به لحاظ نمودن خط مشی کیفیت در تمام فعالیت های خود،اقدام نمایند.بدیهی است مدیریت شرکت نیز از کلیه فعالیت های تعیین شده در این مسیر و تامین بسترهای لازم حمایت کامل خواهد نمود.

نقشه ما

نقشه ما

اطلاعات تماس

دفتر مرکزی اصفهان: شاهپور جدید، خیابان امیرکبیر،چهارراه هزار دستان

تلفن:33863942- 33871762 -031

فکس:33873680- 031

کد پستی:8195136139

ایمیل:info@arghavanrubbers.com

ادامه مطلب